alt
 alt
 alt

Investeringar

Den totala investeringskostnaden beror på många faktorer som; läge, hyra, storlek och utrustning. För att kunna öppna en egen restaurang måste finansieringen vara ordnad.

En mer detaljerad information om investeringskostnaderna finner du nedan.

Subway® Sverige | Engångskostnader

– Franchiselicens

15.000 EUR

– Total investering*

investeringar varierar mellan restaurangerna.Här finns en detaljerad översikt av kostnaderna.

Återkommande kostnader

– Royalties

8 % av din nettoförsäljning

– Marknadsföringsbidrag

4,5 % av din nettoförsäljning går till den nationella marknadsföringsfonden.

* Intresserade franchisetagare måste som minimum ha ett eget kapital på cirka 40 000 EUR tillgängligt. Detta belopp kommer att vara högre för en större restaurang och kan variera beroende på finansieringsform.

Vittnesmål

Andrew Robertson

„Efter att ha öppnat min första SUBWAY®-restaurang, kom även den andra och tredje i snabb takt. Jag har nu varit franchisetagare i sex år och jag har aldrig ångrat mitt val!“


Andrew Robertson

3 restauranger, franchisetagare sedan 2010

Få mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få mer information. Din regionala Development Agent kommer inom kort att kontakta dig med ytterligare detaljer.