44 600 restauranger i hela världen
En personlig kontakt i din egen region
Investeringar av varierande storlekar
Investeringar SUBWAY® franchise
Personlig Kontakt
Mer Information

Investeringar

Engångskostnader:

  • Franchiselicens: 10 000 EUR
  • Total investering*: investeringar varierar mellan restaurangerna. Här finns en detaljerad översikt av kostnaderna.

 

Återkommande kostnader:

  • Royalties: 8 % av din nettoförsäljning
  • Marknadsföringsbidrag: 4,5 % av din nettoförsäljning går till den nationella marknadsföringsfonden.

 

Varje följande licens**: 5 000 EUR


 

* Intresserade franchisetagare måste som minimum ha ett eget kapital på cirka 40 000 EUR tillgängligt. Detta belopp kommer att vara högre för en större restaurang och kan variera beroende på finansieringsform.

 

** Mer än hälften av världens 21 000 franchisetagare har mer än en restaurang. SUBWAY® stöder denna utveckling med ägare av flera restauranger och erbjuder de följande licenserna till en lägre kostnad.

SUBWAY® Franchsie mer information

Infomaterial

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få mer information. Din regionala Development Agent kommer inom kort att kontakta dig med ytterligare detaljer.